Θέση Εργασίας στην Prudential Actuarial Services and Risk Management Solutions Ltd

Θέση Εργασίας στην  Prudential Actuarial Services and Risk Management Solutions Ltd
Θέση Εργασίας στην Prudential Actuarial Services and Risk Management Solutions Ltd

Η Prudential Actuarial Services and Risk Management Solutions Ltd, ανεξάρτητη ελληνική εταιρία παροχής αναλογιστικών και διαχείρισης κινδύνου υπηρεσιών,  λόγω ταχείας ανάπτυξης, ενδιαφέρεται για: Assistant Brand Manager – Actuarial and Risk Solutions.

Σύντομη Περιγραφή Θέσης: Αναλαμβάνει να συντονίζει και να υλοποιήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες από πλευράς marketing στον τομέα του αναλογισμού, που θα οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρίας, μέσω της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών και της αύξησης του brand awareness της εταιρίας.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της αγγελίας εδώ

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά