Πρόσκληση 4η Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση 4η Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση 4η Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε όλους σας στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για την διενέργεια της 4ης Γενικής Συνέλευσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά