Πρόσκληση 4η Γενική Συνέλευση & Εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. 24.6.2014

Πρόσκληση 4η Γενική Συνέλευση & Εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. 24.6.2014
Πρόσκληση 4η Γενική Συνέλευση & Εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. 24.6.2014

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του άρθρου 16 του Καταστατικού μας,θα διεξαχθούν Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ., γι’ αυτό και προσκαλούμε όλους σας στις 24 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιά{αίθουσα Α 001, ισόγειο, Ν. Κ. (Νεοκλασικό Κτήριο: Δεληγιώργη και Τσαμαδού)} για την διενέργεια τη ς4ης Γενικής Συνέλευσης και την διαδικασία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘέματαΗμερήσιαςΔιάταξης: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά