Πρόσκληση 3ο Διοικητικό Συμβούλιο

 Πρόσκληση 3ο Διοικητικό Συμβούλιο
 Πρόσκληση 3ο Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία: 20/12/2014

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Ιανουαρίου 2015 ημέρΠαρασκευή και ώρα 18:00 μμ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιά θα διεξαχθεί το 3ο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση απολογισμού, Κατάρτιση προϋπολογισμού, Συζήτηση ημερίδας, Κοπή Πίτας Συλλόγου &Site.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά