Πρόσκληση 3η Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση 3η Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση 3η Γενική Συνέλευση

Ημερομηνία: 03/01/2015

Σας προσκαλούμε όλους σας στις 16 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για την διενέργεια της 3ης Γενικής Συνέλευσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση Απολογισμού/Προϋπολογισμού& Έγκριση Αναδόχου Site.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά