Πρόσκληση 2ο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση 2ο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόσκληση 2ο Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία: 01/10/2014

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μμ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιά θα διεξαχθεί το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Προσφορά για δημιουργία Site & Λοιπά Θέματα.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά