Πρόσκληση 2η Γενική Συνέλευση 

Πρόσκληση 2η Γενική Συνέλευση 
Πρόσκληση 2η Γενική Συνέλευση 

Ημερομηνία: 25/11/2014

 

Σας προσκαλούμε όλους σας στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για την διενέργεια της 2ης Γενικής Συνέλευσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά