Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Σύλλογο

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Σύλλογο

Ως τακτικό μέλος:

Αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ως έκτακτο μέλος:

Εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ως Επίτιμο μέλος:

Προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στο Σωματείο, στην Πολιτεία, στην ΚοινωνίαΗ ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή από 5 τουλάχιστον τακτικά μέλη και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.