Προσωρινή Διοίκηση

Προσωρινή Διοίκηση
Προσωρινή Διοίκηση

Ημερομηνία: 31/12/2013 

Σας ενημερώνουμε ότι η Προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου αποτελείται από τους κάτωθι:

  1. Τζώρτζος Χρήστος, Πρόεδρος
  2. Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
  3. Τόλη Γεωργία, Ταμίας
  4. Ρουμελιώτης Δημήτριος, Σύμβουλος
  5. Αργυρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά