Προνόμια

Προνόμια

Προνόμια Εγγραφής

  • Ελεύθερη Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά.
  • Παρακολούθηση μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος του ΜΑΕ έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Προγράμματος

Προνόμια Μελών

  • Ελεύθερη Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά.
  • Παρακολούθηση μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος του ΜΑΕ έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Προγράμματος.