Κόστος Εγγραφής

Κόστος Εγγραφής

Ως τακτικό μέλος:

  • Καταβολή της δαπάνης εγγραφής (α)
  • Καταβολή της τακτικής ετήσιας συνδρομής (β)

Ως έκτακτο μέλος:

  • Καταβολή της δαπάνης εγγραφής (α)

Ως Επίτιμο μέλος:

  • Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το ύψος των ποσών (α) και (β) καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.