Ημερίδα : Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης

Ημερίδα : Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης
Ημερίδα : Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ένωση Αποφοίτων σας προσκαλεί στην επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Ο κύριος στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των λειτουργειών και των προκλήσεων του τμήματος που αποτελεί την καρδιά των Ασφαλιστικών Εταιρειών στους ρυθμούς του Solvency II.

Η προσέγγιση του θέματος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί σε τρία μέρη: Κατά το πρώτο μέρος ο κος Ιωάννης Χατζηβασίλογλου (ASA, CERA, FHAS, MAAA) Προϊστάμενο τμήματος – Αναλογιστή της Τράπεζας της Ελλάδος και Εξωτερικό Συνεργάτη του Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πα.Πει. θα παραθέσει ομιλία με θέμα «Ο κύκλος ελέγχου των εργασιών της Αναλογιστικής λειτουργίας στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ». Κατά το δεύτερο μέρος θα γίνει η παρουσίαση των Λειτουργιών του Αναλογιστικού Τμήματος μιας Ασφαλιστικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων.

Η παρουσίαση θα γίνει με την μορφή πάνελ που θα συμμετέχουν ο Διευθυντής Αναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων του ομίλου Interamerican κος Ιωάννης Τοτός, ο Διευθυντής Κλάδου Αυτοκινήτων Interamerican Ζημιών κος Κούβαλης Παναγιώτης και στελέχη του Αναλογιστικού Τμήματος της Interamerican Ζημιών καθώς επίσης και ο κος Ιωάννης Χατζηβασίλογλου με την ιδιότητα του επόπτη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα πλαίσια του δεύτερου μέρους θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην ημερίδα να εμπλακούν ενεργά σε αυτήν μέσα από τις ερωτήσεις τους που θα μπορούν να θέσουν στο πάνελ κατά την διάρκεια της παρουσίασης. Κατά το τρίτο μέρος θα παρατεθούν τα Συμπεράσματα της Ημερίδας από τον κο Ιωάννη Τοτό Διευθυντή Αναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων του ομίλου Interamerica. Η ημερίδα πραγματοποιείτε με την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και του ομίλου Interamerican. Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ