Έγκριση Καταστατικού

Έγκριση Καταστατικού
Έγκριση Καταστατικού

Ημερομηνία: 10/12/2013

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 2738/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά εγκρίθηκε το καταστατικό μας και καταχωρήθηκε με ΑΜ 4920/10.12.2013.

Ένωση Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά